Jednotka SDH Velký Ořechov

25.11.2011 Výjezd jednotky-požár stolárny v Doubravách

Napsal pokli.

V pátek, dne 25.11.2011 ve 14:31 hod., byla jednotka  SDH Velký Ořechov povolána operačním střediskem HZS kraje na požár budovy stolámy v obci Doubravy. Na místo události vyjela jednotka s technikou CAS 32 T-815 a DA A30.

Po příjezdu na místo požáru byly vnitřní prostory budovy i podkroví značně zakouřeny. Jednotka v dýchacích přístrojích pronikla do budovy, a zahájila hasební práce v kotelně stolárny, kde se nacházelo ohnisko požáru, a částečně v podkroví. V průběhu provádění hasebních prací dorazila profesionální jednotka HZS kraje ze stanice Zlín se dvěma cisternami a automobilovým žebříkem, která si převzala velení.

Více informací a fotozáznam události naleznete na stránkách HZS Zlínského kraje:

http://www.hzszlk.eu/clanek/1790/vcas-zpozorovany-pozar-nezpusobil-velke-skody/

15.8.2011 Výjezd jednotky-technická pomoc Pozlovice

Napsal pokli.

V pondělí, dne 15.8.2011 ve 20:06 hod. byl jednotce SDH obce Velký Ořechov vyhlášen poplach - technická pomoc, čerpání vody v Pozlovicích. Jednalo se o čerpání zaplaveného sklepu rodinného domu v zasažené části obce po silné průtrži mračen.

Jednotka SDH obce Velký Ořechov absolvovala kurz první pomoci

Napsal pokli.

Dne 4.-5. února 2011 se 13 členů jednotky SDH obce Velký Ořechov dobrovolně zúčastnilo dvoudenního kurzu první pomoci.  Uskutečněn byl pod vedením zkušených příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na stanici ve Zlíně.

15.1.2011 Výjezd jednotky-požár střechy RD v Částkově

Napsal pokli.

V sobotu, dne 15.1.2011, byla v 6:02 hod. na krajské operační středisko HZS ve Zlíně přijata informace o požáru na půdě rodinného domu v Částkově.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště, následovaná dobrovolníky z Částkova a Bílovic. Pro nedostatek vody k odběru z hydrantové sítě byla v 6:30 povolána také jednotka SDH Velký Ořechov se svou cisternou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý požár střechy rodinného domu, a je nutná také ochrana sousedních objektů. Požár se podařilo lokalizovat asi 40 minut po ohlášení události. Celková likvidace události trvala víc než dvě hodiny.

Výcvik v protiplynovém polygonu

Napsal pokli.

V sobotu, dne 27.11.2010, se uskutečnil výcvik JSDHO Velký Ořechov na stanici ve Valašských Kloboukách. Výcviku se zúčastnilo 9 členů zásahové jednotky obce, kdy v klecovém systému  protiplynového polygonu trénovali pohyb v zakouřeném neznámém prostředí, za použití dýchací techniky.

Foto: HZS Zlínského kraje