Cena nadace DKS pro starostu sboru

Napsal pokli.

V neděli, dne 21.11.2010, uspořádala nadace Děti-kultura-sport na kulturním domě v Uherském Hradišti slavnostní předání šeků na podporu sportovních projektů roku 2011. Akce se účastnilo nad 200 zástupců sportovních klubů a organizací regionu.

Letos poprvé nadace DKS vyhlásila také speciální ocenění za největší přínos sportovního a kulturního dění.. Komise, která byla složená ze správní rady nadace a  z odborníků v oblasti sportu rozhodla o udělení této ceny panu Vlastimilu Boďovi z SDH Velký Ořechov, a to především za dlouhodobou práci s dětmi.

IMG_5750  IMG_5753